OFELIA PLADS

Where:
Kvæsthusbroen, at the bottom of Sankt Annæ Plads

Ofelia Plads is Copenhagen’s most central spot for a dip in the harbor, only 5 minutes by walking from Nyhavn. The public venue is built on water, consisting of a 275 meter long concrete pier starting at the Royal Theatre building. Here you find “the Kissing Stair” where you can sit on the beautiful wooden stairway, with steps disappearing under water level.

Ofelia Plads Badested Havn Harbor Swimming Spot Nyhavn Concrete Pier Mole Kyssetrappen København Copenhagen Copenhej
Ofelia Plads Badested Havn Harbor Swimming Spot Nyhavn Concrete Pier Mole Kyssetrappen København Copenhagen Copenhej

The bathing spot offers street food, concerts, art installations, an underground car park and plenty of space for hanging out – with views to the opera house and the royal quarters. Ofelia Plads has a permanent bar with sun chairs, serving drinks and coffee. Grab food from one of the food trucks or bring your own picnic and blanket.

See my favourite Copenhagen beaches and bathing spots here.

//

Hvor:
Kvæsthusbroen, ved enden af Sankt Annæ Plads

Ofelia Plads er Københavns mest centrale badested, beliggende kun 5 minutter til fods fra Nyhavn. Pladsen er bygget på vandet, og består af en 275 meter lang mole i forlængelse af Skuespilhuset. I starten af betonmolen ligger Kyssetrappen, en smuk trætrappe til at sidde og nyde et øjeblik i solen, med trin som forsvinder ned under vandoverfladen.

Ofelia Plads Badested Havn Harbor Swimming Spot Nyhavn Concrete Pier Mole Kyssetrappen København Copenhagen Copenhej

På Ofelia Plads finder du gademad, koncerter, kunstinstallationer, en underjordisk parkeringsplads og masser af plads til at hænge ud -med udsigt til operahuset og det kongelige kvarter. Pladsen har en permanent bar med liggestole og servering af drinks og kaffe. Køb frokost fra en foodtruck, eller medbring din egen picnic og tæppe.

Se mine favoritter blandt Københavns strande og badesteder her.

Ofelia Plads Badested Havn Harbor Swimming Spot Nyhavn Concrete Pier Mole Kyssetrappen København Copenhagen Copenhej

SLUSEHOLMEN WATERFRONT

Where:
Copenhagen’s new canal district lies between Sjællandsbroen and Teglholmen.

At Sluseholmen you are always close to water, pick your favorite spot from one of the many bathing jetties and seaside docks for a dip in the sea. At Sluseholmen harbor bath next to the Metropolis building you can bathe under supervision during summerseason in June to September. During winter, you must be a member of the Bathing company to use the sauna and pools for winter bathing.

Sluseholmen Havnebad Badested Swimming Spot Harbor Bath Canal København Copenhagen Copenhej

The area is still developing, with new buildings and outdoor spaces popping up. Sluseholmen’s cozy canals, bridges and character-filled facades have made the area known for its architecture, also outside Denmark.

See my favorite Copenhagen beaches and bathing spots here.

Sluseholmen Havnebad Badested Swimming Spot Harbor Bath Metropolis København Copenhagen Copenhej

//

Hvor:
Københavns nye kanalby ligger mellem Sjællandsbroen og Teglholmen.

På Sluseholmen er man altid helt tæt på vandkanten, vælg din favorit blandt de mange badebroer for en dukkert i havnen. På Sluseholmen havnebad ved siden af Metropolis byggeriet kan man bade under opsyn i sommerperioden juni til september. I vintersæsonen skal man være medlem af Badekompagniet Sluseholmen for at kunne bruge havnebadets sauna og bassiner til vinterbadning.

Sluseholmen Havnebad Badested Swimming Spot Harbor Bath Jetty København Copenhagen Copenhej

Området er stadig under udvikling, med nye bygninger og områder som skyder op. Sluseholmens hyggelige kanaler, broer og karakterfyldte facader har gjort området kendt for sin arkitektur, også uden for Danmarks grænser.

Se mine favoritter blandt Københavns strande og badesteder her.

Sluseholmen Havnebad Badested Swimming Spot Harbor Bath Metropolis København Copenhagen Copenhej