THE LITTLE MERMAID

With over one million visitors every year, The Little Mermaid is the most popular lady in Copenhagen. The bronze statue only measures 1,25m tall and sits on a rock by the waterside promenade at Langelinie. There are no time restrictions or admission for visiting as it is an open area.

Pretty much any time of the day, The Little Mermaid is surrounded by tourists, taking turns posing with the iconic statue. It can get very busy -come early in the day to avoid the crowds.

Den Lille Havfrue The Little Mermaid Statue Langelinie Visit Guide Havn Harbor København Copenhagen Copenhej

The statue was ordered by Carl Jacobsen, son of the founder of Carlsberg, after his visit to the ballet about fairytale story The Little Mermaid. It was made by sculptor Edvard Eriksen and unveiled at it’s current location in 1913. Jacobsen was a passionate art collector, in particularly of sculpture, and he donated his personal collection of works that founded Glyptoteket art museum.

Get here: Bus 27 to Indiakaj or harbor bus to Nordre Toldbod.

Around the corner from The Little Mermaid is restaurant and bar Toldboden. Located in the old customs building by the waterside it is a nice place for a lunch or coffee with a view over the harbor.

Den Lille Havfrue The Little Mermaid Statue Langelinie Visit Guide Havn Harbor København Copenhagen Copenhej

//

Med over en million besøger hvert år er Den Lille Havfrue Københavns mest populære dame. Bronzestatuen måler kun 1,25m og sidder på en klippe ved strandpromenaden ved Langelinie. Der er ingen tidsbegrænsning for besøgere, da det er et åbent område.

Ethvert tidspunkt på dagen er Den Lille Havfrue omgivet af turister, der skiftes om at posere ved siden af den ikoniske statue. Kom tidligt på dagen for at undgå folkemængder.

Den Lille Havfrue The Little Mermaid Statue Langelinie Visit Guide Havn Harbor København Copenhagen Copenhej

Statuen blev bestilt af Carl Jacobsen, søn af grundlæggeren af Carlsberg, efter hans besøg i balletten om Den Lille Havfrue. Den blev lavet af billedhuggeren Edvard Eriksen og afsløret på det nuværende sted i 1913. Jacobsen var en lidenskabelig kunstsamler, især af skulptur, og han donerede sin personlige samling af værker der grundlagde Glyptoteket kunstmuseum.

Find vej: Bus 27 til Indiakaj eller havnebus til Nordre Toldbod.

Rundt om hjørnet fra Den Lille Havfrue finder man restaurant og bar Toldboden. Med sin beliggenhed i den gamle toldbygning ved havnefronten er det et dejligt sted at spise frokost eller kaffe med havudsigt.

CISTERNERNE – UNDERGROUND ART SPACE

The Cisterns is Copenhagen’s old water reservoir, which today serves as an underground exhibition space for contemporary art. It is one of Copenhagen’s most atmospheric venues, and with its experimental exhibitions and raw architecture, the Cisterns is a must-see.

The exhibitions are based on the special architecture of the place, natural light and climate, and therefore the museum is closed during winter. The next exhibition opens March 15, 2020 with Tomás Saracenos ‘Event Horizon’.

Cisternerne Art Museum Entrance Glass Pyramids The Cisterns Søndermarken Frederiksberg København Copenhagen Copenhej
Price: 75kr
Opening hours: Tuesday-Sunday
(opens again March 15, 2020)
Address: Søndermarken, 2000 Frederiksberg

The old water reservoir is Denmark’s only dripstone cave, with natural formation of stalactites and stalagmites in the concrete structures. The Cisterns are located under Frederiksberg Hill in Søndermarken Park, where two glass pyramids with stairs descend down to the exhibition space.

See more Copenhagen museums here.

//

Cisternerne er Københavns gamle vandreservoir som i dag fungerer som underjordisk kunsthal for samtidskunst. Det er et af Københavns mest stemningsfulde venues, og med sine eksperimentelle udstillinger i rå lokaler er Cisternerne et must-see.

Udstillingerne tager udgangspunkt i stedets helt særlige arkitektur, naturlige lys og klima, og derfor holder museet vinterlukket i de mørke måneder. Næste udstilling åbner 15 marts 2020 med Tomás Saracenos ‘Event Horizon’.

Cisternerne Art Museum Entrance Glass Pyramids The Cisterns Søndermarken Frederiksberg København Copenhagen Copenhej
Pris: 75kr
Åbningstider: tirsdag-søndag
(åbner igen 15 marts 2020)
Adresse: Søndermarken, 2000 Frederiksberg

Den gamle vandreservoir er Danmarks eneste drypstenshule, med naturlige stalaktitter og stalagmitter i betonstrukturerne. Du finder Cisternerne under Søndermarken, hvor to glaspyramider med trappenedgange fører ned i kunsthallen.

Læs mer om Københavns museer & kunstscene her.

GLYPTOTEKET ART MUSEUM

Glyptoteket houses a collection of sculptures, antique art and even mummies, exhibited in the most beautiful architectural settings. The museum is worth a visit just for its impressive interior itself with marble floors, pillars, winter garden and roof terrace.

The art collection is world class and it is atmospheric to walk among the marble sculptures in the great halls and through the Egypt exhibition with hieroglyphs and mummies in mysterious rooms with dim lighting. Take a break in the stunning winter garden café that forms the heart of the building. In summer season the museum’s roof terrace is a lovely space to hang out, offering one of Copenhagen’s best views.

On Tuesdays admission to the museum is free, except for special exhibitions and the roof terrace.

Glyptoteket Art Museum Kunst Samling Vinterhave Winter Garden København Copenhagen Copenhej
Glypoteket
Location: Dantes Plads 7, 1556 København

Admission: 115kr (Tuesday free)

Opening hours:
Tuesday-Sunday 10:00-17:00
Thursday 10:00-21:00

The Glyptotek is located next to Tivoli and the central station. The exhibitions consist of more than 10,000 works of art – mainly from ancient Mediterranean cultures as well as Danish and French sculpture and painting from the 19th century. It was industrial magnate Carl Jacobsen who, with the earnings from his brewery (Carlsberg), created the fantastic collection of art that he donated to the public in 1888, and founded Glyptoteket. The brewer donated a lot of art to Copenhagen, with The Little Mermaid as the most famous piece.

Glyptoteket Art Museum Sculptures Faces Kunst Samling København Copenhagen Copenhej

See more Copenhagen museums here.

//

Glyptoteket er en stor samling skulpturer, antik kunst og selvom mumier, udstillet i de smukkeste arkitektoniske rammer. Museet er et besøg værd kun for dets majestætiske interiør med marmorgulve, søjler, vinterhave og tagterrasse.

Glyptoteket Art Museum Kunst Samling Vinterhave Winter Garden København Copenhagen Copenhej

Kunstsamlingen er i verdensklasse og det er meget atmosfærisk at gå rundt blandt marmorkroppe i de store haller og gennem Ægypten udstillingen med hieroglyffer og mumier i mystiske rum med dæmpet belysning. Tag en pause i cafeen i den fantastiske vinterhave i hjertet af bygningen. I sommersæson er museets tagterrasse et dejligt pusterum med én af Københavns bedste udsigter.

Tirsdage er gratis adgang til museet, undtaget særudstillinger og tagterrassen.

Glyptoteket
Adresse: Dantes Plads 7, 1556 København

Pris: 115kr (tirsdag gratis)

Åbningstider:
tirsdag-søndag 10:00-17:00
torsdag 10:00-21:00
Glyptoteket Art Museum Sculptures Marble Pillars Kunst Samling København Copenhagen Copenhej

Glyptoteket ligger ved siden af Tivoli og Hovedbanegården. Udstillingerne består i over 10.000 kunstværker -hovedsageligt af kunst fra antikkens middelhavskulturer samt dansk og fransk skulptur og maleri fra 1800-tallet. Det var industrimagnaten Carl Jacobsen som med indtjeningen fra sit bryggeri (Carlsberg) skabte den fantastiske samling kunst som han i 1888 forærede til offentligheden, og som blev til Glyptoteket. Bryggeren har sat stor kunstnerisk præg på København, dels ved at bekoste skulpturer i byen, med Den Lille Havfrue som den mest berømte.

Læs mer om Københavns museer & kunstscene her.

palads-facade-copenhej

PALADS BIOGRAF

Copenhagen’s most colourful cinema Palads is also the Theatre with most screens in Denmark, with its 17 auditoriums.

The building from 1918 got its characteristic candy-coloured facade when Danish artist Poul Gernes painted Palads in 1989.

Palads Biograf Cinema Poul Gernes Bolsjefarved Facade København Copenhagen Copenhej

//

Københavns mest farverige biograf Palads er også den biograf med flest lærreder i Danmark med sine 17 sale.

Bygningen fra 1918 fik sin karakteristiske bolsjefarvede facade i 1989, malet af den danske kunstner Poul Gernes.

Palads Biograf Cinema Poul Gernes Bolsjefarved Facade København Copenhagen Copenhej
Palads Biograf Cinema Poul Gernes Bolsjefarved Facade København Copenhagen Copenhej

NÅR SØERNE FRYSER TIL

Københavns søer er mit barometer for årstiderne, og selvom det er en omvej kører jeg hver morgen side om side med året-rundt motionister langs de aflange vandbassiner. Udsigten kommer i mange former, som et vandhul i isen hvor fuglene samles, en krølled overflade i efterårets regn, en blå spejl tynget af lugten fra alger eller helt dækket i tyk tåge.

Sidste vinter blev søerne frosset til is, sikre nok til at gå en lille tur på isen. Hvis det bliver koldt nok til det i år er stadig uvist.

Søerne Nørrebro Frozen Frosset til is Vinter The Lakes Winter København Copenhagen Copenhej
Søerne Nørrebro Frozen Frosset til is Vinter The Lakes Winter København Copenhagen Copenhej

Se flere indlæg om Nørrebro her.

//

The lakes of Copenhagen is my barometer for the seasons, and even though it is a detour I bicycle along the rectangular ponds every day on my way to work. The view comes in many shapes, a water hole in the ice where birds gather, a curly surface in the autumn rain, a blue mirror heavy of the smell of algae or completely covered in thick fog.

See more posts about Nørrebro here.

POPUP SAUNA – SOLAR EGG

Art meets sauna in the ’Solar egg’ exhibition. Until 13 January 2019 you can visit the sauna sculpture, located in the courtyard of Kunsthal Charlottenborg. Pass by the five meter tall golden mirror egg to take a photo, or enjoy 30 minutes inside the sauna. Wednesday evenings are free, but make sure to book a spot in advance.

The interior is as nice as the exterior, with a heart shaped stove made of iron and stone. Due to the high construction of the sauna, it never gets very warm inside. It is a fun experience though, as you get to be part of the art piece.

In the courtyard there is also a trailer for changing clothes with showers, and lockers for your personal belongings. It is possible to rent towels, slippers and a kimono upon arrival.

Solar Egg Popup Art Sauna Charlottenborg Kunst København Copenhagen Copenhej
12 October 2018 – 13 January 2019
Wednesdays 17.00–20.00 (free)
Saturdays & Sundays 14.00–17.00 (102 dkk)
Location: Kunsthal Charlottenborg
(Nyhavn 2, 1051 København)

See my guide to Copenhagen’s best saunas here.
Learn more about saunagus here

//

Kunst møder sauna i udstillingen ‘Solar egg’. Indtil den 13 januar 2019 kan du besøge skulpturen i Kunsthal Charlottenborgs gård. Kom forbi det fem meter høje gyldne spejl-æg for at tage et billede, eller nyd 30 minutter inde i saunaen. Onsdag aftener er gratis, men sørg for at reservere en plads på forhånd.

Indersiden er lige så smuk som udsiden, med en hjerteformet saunaovn lavet af jern og sten. På grund af den høje konstruktion bliver saunaen ikke rigtig varm indeni. Det er dog en sjov oplevelse, hvor man kommer til at være en del af kunstværket.

I gården findes en trailer til at skifte tøj med brusebad og garderobeskabe til dine personlige ejendele. Det er muligt at leje håndklæde, tøfler og kimono i receptionen.

Solar Egg Popup Art Sauna Charlottenborg Kunst København Copenhagen Copenhej
12 oktober 2018 – 13 januar 2019
Onsdag 17.00-20.00 (gratis)
Lørdag & søndag 14.00-17.00 (102 dkk)
Adresse: Kunsthal Charlottenborg
(Nyhavn 2, 1051 København)

Se min guide til Københavns bedste saunaer her.
Læs om saunagus her.

First one – Old one

Searching my storage, I stumbled upon two photos from the same 120mm roll, shot with my Holga five years ago. I was new to Copenhagen and walked unfamiliar streets to snap pictures and to get to know my new surroundings.

Photos taken with Holga cameras often turn out a bit strange and overexposed due to the poor camera construction. I like the distortion and the strange colours, all frames turn out “bad” / interesting in their own way.

To the left – The Little Mermaid and the SMK building.

To the right – I do not remember taking this photo, but I love it! A pink sky, a roof and a floating forest-like shape in between. I have been trying to figure out what the locations are, but my memory is failing me.